Uspostavljanje Resursnog centra organizacija civilnog društva Unsko-sanskog kantona

Vlada Unsko-sanskog kantona uz tehničku asistenciju projekta “EU za civilno društvo” organizovala je konsultacije sa predstavnicima organizacija civilnog društva o primjeni ranije potpisanog Sporazuma o saradnji Vlade USK I organizacija…

Continue ReadingUspostavljanje Resursnog centra organizacija civilnog društva Unsko-sanskog kantona

Aplikacija za zaštitu mladih od zluopotreba na internetu

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je 22. aprila ove godine potpisan između  Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i organizacija civilnog društva regulisana je i unaprijeđena saradnja MUP RS-e sa civilnim sektorom, naročito u sferi zaštite djece od neprimjerenog…

Continue ReadingAplikacija za zaštitu mladih od zluopotreba na internetu