Ojačan kapacitet javnih institucija i OCD za bolju saranju unutar dijaloga na temu javnih politika

Ojačan kapacitet OCD za bolju saradnju na kreiranju strateškog pravnog okvira i javnih politika

Unaprijeđen socijalni dijalog izmjeđu socijalnih partnera (zaposlenih, poslodavaca i vlada) na svim institucionalnim nivoima

 Osigurano učešće OCD u javnim konsultativnim procesima/javnim debatama na različitim institucionalnim nivoima

 Unaprijeđena transparentnost finansiranja OCD od strane javnih institucija

Unaprijeđen sistem programskog i finansijskog izvještavanja OCD prema relevantnim institucijama