OPŠTI CILJ PROJEKTA

Unaprijediti saradnju i dijalog između vlada i civilnog društva u Bosni i Hercegovini i pružiti podršku inkluzivnom socijalnom dijalogu i socijalnim partnerima u vezi sa legislativom, kolektivnim pregovaranjem, procjenom potreba za novim zakonodavstvom, izradom zakona i praćenjem sprovođenja reformi.

 

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Osigurati da organizacija civilnog društva i vlade zajednički aktivno učestvovuju u reformskom procesu kreiranja javnih politika, i to kroz uspostavljanje inkluzivnog strukturiranog dijaloga na reformskim prioritetima uz uključenost građana podsredstvom civilnog društva.