You are currently viewing Radionica strateškog planiranja

Radionica strateškog planiranja

Na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva uspostavljen je Resursni centar organizacija civilnog društva USK koji predstavlja koordinaciono tijelo za jačanje saradnje između Vlade kantona i organizacija civilnog društva ali i za jačanje ukupnog civilnog sektora u Unsko-sanskom kantonu.

U organizaciji Resursnog centra održana je dvodnevna radionica za izradu strateškog plana čijom se izradom doprinosi realizaciji 
Sporazuma o saradnji između Vlade USK i OCD, a u svrhu jačanja saradnje 
oba sektora prilikom kreiranje zakona i drugih javnih akata u USK, kako 
bi oni efikasnije oslikavali realne potrebe gradjana USK kao i obaveze 
BiH u procesu EU integracija.

Projekat „EU za civilno društvo“ koji finansira Delegacija Evropske 
unije u BiH omogučio je tehničku asistenciju izradi Sporazuma o 
saradnji, formiranju Resursnog centra OCD USK, ali i organizovanju niza 
treninga i radionica koji će osim jačanja saradnje Vlade i OCD USK, 
doprinjeti jačanju ukupnog civilnog sektora u Unsko-sanskom kantonu.

Leave a Reply