Informativna kampanja organizacija civilnog društva i građana o procesu kreiranja i usvajanja budžeta Republike Srpske i unapređenje njihovog učešća u procesu izrade budžeta

OPIS NABAVKE

Nabavka uključuje realizaciju PR kampanje u cilju informisanja organizacija civilnog društva i građana o procesu kreiranja i usvajanja budžeta Republike Srpske i poboljšanja njihovog učešća u budžetiranju, kako bi taj proces bio jasniji i transparentniji.

VRIJEDNOST NABAVKE

  • 13.000,00 BAM

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Razvoj interaktivne IT platforme za upravljanje projektima i baza aplikanata Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske

OPIS NABAVKE

Nabavka uključuje razvoj IT alata za komunikaciju Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske sa organizacijama civilnog društva u vezi sa pristupom fondovima EU i uključivanje u procese planiranja i donošenja odluka za poboljšanje upotrebe mogućnosti dodjele bespovratnih sredstava iz EU i drugih potencijalnih finansijskih izvora.

VRIJEDNOST NABAVKE

  • 10.000,00 BAM

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Modul za javne konsultacije prilikom izrade standarda Instituta za standardizaciju BiH i modul za online čitanje standarda Instituta za standardizaciju BiH

OPIS NABAVKE

Nabavka uključuje razvoj IT alata za komunikaciju Instituta za standardizaciju BiH sa organizacijama civilnog društva u vezi sa obrazovanjem i primjenom standarda, kao i uključivanje organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u usvajanju novih standarda (u okviru tehničkih odbora Instituta)

VRIJEDNOST NABAVKE

  • 15.000,00 BAM

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Close Menu