You are currently viewing Aplikacija za zaštitu mladih od zluopotreba na internetu

Aplikacija za zaštitu mladih od zluopotreba na internetu

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je 22. aprila ove godine potpisan između  Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i organizacija civilnog društva regulisana je i unaprijeđena saradnja MUP RS-e sa civilnim sektorom, naročito u sferi zaštite djece od neprimjerenog sadržaja na internetu. 

Prvi rezultat ovog sporazuma trebala bi biti aplikacija za zaštitu mladih od zloupotreba na internetu čija je izrada pokrenuta na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da se kroz saradnju sa civilnim sektorom dođe do inovativnog rješenja koje će obezbijediti efikasnu zaštitu.

Opredeljenost civilnog sektora koji predstavljaju udruženja usmjerena ka radu sa mladima i MUP RS-e da udruženim snagama kroz dijalog dođu do najboljeg rješenja u zaštiti mladih od zlonamjernog sadržaja na internetu potvrđena je organizovanjem okruglog stola, na kojem je definisano idejno rješenje aplikacije koja bi upozorila da je interent sadržaj nasilnog ili suicidalnog karaktera, odnosno da je neprimjeren za djecu. Organizovanje okruglog stola poslužilo je kao platforma za razmjenu mišljenja, ideja i primjera dobre prakse u radu sa mladima iz čega je proizišlo idejno rješenje za aplikaciju.

Projekat “EU za civilno društvo” obezbjedio je tehničku asistenciju pisanju sporazuma ali i podršku u izradi i implementaciji aplikacije.

Leave a Reply