Uspostavljen institucionalni mehanizam saradnje Institucije Ombdusmena za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača

„U utorak 8.decembra, potpisan je sporazum o saradnji izmedju Institucija Ombdusmana za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača u BiH. Ovaj sporazum za potrošače predstavlja olakšan pristup pravdi, odnosno…

Continue ReadingUspostavljen institucionalni mehanizam saradnje Institucije Ombdusmena za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača

Otvoreni poziv za OCD: Konsultacije o pripremi Smjernica za EU podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2021.-2027.godine.

DG NEAR je zadužio projekat EU TACSO 3 da pruži podršku pri pripremi EU Smjernica za civilno društvo za period 2021-2027. godine. Prvi korak bila je preliminarna diskusija o efektima…

Continue ReadingOtvoreni poziv za OCD: Konsultacije o pripremi Smjernica za EU podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2021.-2027.godine.