Radionica za pripremu Omladinske politike Republike Srpske

Ministarstvo porodice, omladine i sporta započelo je proces izrade „Omladinske politike Republike Srpske“ i u tu svrhu sprovedena je Analiza implementacije prethodne strategije, kroz anketno istraživanje stavova mladih u RS, njihovog opažanja društvenog okruženja, te ideje o mogućim rješenjima za neke od uočenih problema. 

Upitnik je sadržavao preko 70 pitanja grupisanih po oblastima, i odnosio se na sociodemografske informacije, obrazovanje, profesionalni život, društveni život, društveni aktivizam, te zdravlje, životnu sredinu i mobilnost mladih. Anketirano je 1988 mladih, uzrasta od 14 do 35 godina iz 34 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Rezultati istraživanja upotrebljeni su za utvrđivanje trenutnog, i upoređivanja sa prethodnim stanjem, kako bi se kreirale preporuke za novu petogodišnju strategiju, koja će imati dio posebno posvećen upravo podršci ostanku mladih, sa novim mjerama, ali će se takođe posvetiti pažnja i zdravlju mladih, omladinskom aktivizmu i radu. 

Projekat  „EU za civilno društvo” pružio je tehničku podršku organizovanju dvodnevne radionice koju je Ministarstvo omladine, porodice I sporta RS organizovalo sa ciljem pripreme  Omladinske politike Republike Srpske za period od 2022. do 2026. godine, a koja definiše javne politike i usmjerava razvoj svih oblasti značajnih za mlade.

U radionici su učestvovali predstavnici resorno nadležnih institucija i javnih ustanova, kao i predstavnici udruženja građana i omladinskih organizacija, kako bi se kroz dijalog došlo do 

mjera i politika koje će poboljšati uslove života mladih, stvoriti preduslove za njihov ostanak u Republici Srpskoj i doprinijeti njihovom uključivanju u kreiranje javnih politika. 

Leave a Reply