You are currently viewing Sporazum o saradnji Instituta za standardizaciju BiH i organizacija civilnog društva

Sporazum o saradnji Instituta za standardizaciju BiH i organizacija civilnog društva

Institut za standardizaciju BiH potpisao je Sporazum o saradnji sa organizacijama civilnog društva aktivnim na univerzitetima u BiH,  koji se odnosi na omogućavanje online pristupa čitanju bosanskohercegovačkih standarda i drugih standardizacijskih dokumenata koje objavljuje ISBiH.

Cilj saradnje koja proizilazi iz ovog sporazuma je da se svim studentima omogući brz i lak pristup čitanju kompletnih verzija BAS standarda koje objavljuje ISBIH. Prednost takvog pristupa je višestruka, a prije svega za studentsku zajednicu koja će imati olakšan i ubrzan pristup BAS standardima i informacijama o standardima potrebnim u procesu obrazovanja. Do sada pristup čitanju standarda bio je moguć samo u prostorijama Instituta. 

Saradnja strana potpisnica ovog Sporazuma ostvarivaće se u sledećim segmentima:

  • Omogućavanje OCD  korištenje postojećih BAS standarda u edukativne i naučne svrhe, 
  • Jačanje učešća OCD u procesima kreiranja i odlučivanja o  BAS standardima,
  • Jačanje učešće OCD u kreiranju programskih planova rada i relevatnih strategija ISBiH,
  • Kreiranja partnerskih projekata (istraživačkih, edukativnih, informativnih, medijskih) prema domaćim i stranim donatorima u oblasti BAS standarda i
  • Jačanje saradnje ISBiH, OCD i drugih interesnih grupa u vezi sa razvojem i primjenom BAS standarda u BiH.

Realizacijom ovog  sporazuma unaprijediće se  znanje organizacija civilnog društva u BiH o sadržaju BAS standarda i ojačati perspektiva primjene BAS standarda u društvu, pored poboljšane saradnja ISBiH i OCD, poboljšano je i učešće OCD u procesima odlučivanja o kreiranju BAS standarda i radu ISBiH.

Tehničku podršku kreiranju alata za online pristup kao i kreiranju Sporazuma o saradnji obezbjedio je projekat  “EU za civilno društvo” 

Leave a Reply