You are currently viewing Uspostavljanje Resursnog centra organizacija civilnog društva Unsko-sanskog kantona

Uspostavljanje Resursnog centra organizacija civilnog društva Unsko-sanskog kantona

Vlada Unsko-sanskog kantona uz tehničku asistenciju projekta “EU za civilno društvo” organizovala je konsultacije sa predstavnicima organizacija civilnog društva o primjeni ranije potpisanog Sporazuma o saradnji Vlade USK I organizacija civilnog društva. 

Diskutovana su pitanja vezana za uspostavljanje krovnog Resursnog centra organizacija civilnog društva koji će reformisati dosadašnji odnos Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija sa ciljem kreiranja politika u skladu sa potrebama građana I u skladu sa EU integracijama I ojačati djelovanje organizacija civilnog sektora unutar Unsko-sanskog kantona. Upravljanje Resursnim centrom uz saglasnost predstavnika Vlade I organizacija USK -a prepušteno je Udruženju “Žene sa Une”, odnosno Aidi Behrem, izvršnom direktoru udruženja. 

“Organizacije civilnog društva koje djeluju u različitim oblastima Unsko-sanskog kantona osnivanjem jednog ovakvog modernog i proevropskog resursnog centra imaju priliku da unaprijede dijalog I saradnju sa Vladom USK, ali i da unaprijede svoje zajedničko sektorsko djelovanje u svim onim aktivnostima koje provode za dobrobit građana kantona” istakla je Aida Behrem.

Jačajući kapacitete javnih institucija u BiH, u ovom slučaju Vlade USK, da uključe organizacije civilnog društva u procese odlučivanja, projekat „EU za civilno društvo“ obezbjedio je tehničku podršku uspostavljanju dijaloga i jačanju saradnje između civilnog i javnog sektora Unsko-sanskog kantona. Potpisivanje sporazuma bio je prvi korak ka efikasnijoj saradnji a uspostavljanje Resursnog centra samo je jedna od aktivnosti koje iz sporazuma proizilaze. 

“Svaka od strana treba da pristupi realizaciji određenih aktivnosti među kojima je I osnivanje resursnog centra koji će služiti kao primarni partner Vladi USK u komunikaciji sa ostalim organizacijama civilnog društva bilo oko nacrta politika bilo oko ostalih ostalih procesa odlučivanja koji su u toku” obrazložio je Igor Stojanović, vođa projekta “EU za civilno društvo”

Leave a Reply