Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD)

Uvod – predmet sporazuma Član 1. Ovo je Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu Vlade kantona) i organizacija civilnog društva (koje su registrovane prema Zakona o…

Continue ReadingSporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD)

Sporazum o saradnji Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva

" Vlada i organizacije civilnog društva partnerski sarađuju u korist građana i zajednica Unsko-sanskog kantona " Uz tehničku asistenciju projekta „EU za civilno društvo“ kreiran je Sporazum o saradnji između…

Continue ReadingSporazum o saradnji Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva

Poziv za učešće u konsultacijama – Priprema strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA 2021-22

Ured Državnog IPA koordinatora poziva civilno društvo na izražavanje interesa za učešće u konsultacijama vezano za pripremu Strateškog odgovora za IPA III za period 2021-2024 i pripremu Akcionih dokumenata za IPA 2021-22. …

Continue ReadingPoziv za učešće u konsultacijama – Priprema strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA 2021-22