”Prijedlozi i preporuke Unije udruženja poslodavaca RS za Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2021-2023”

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske pripremila je dokument ”Prijedlozi i preporuke za Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2021-2023”. Smanjenje poreskih opterećenja na rad i parafiskalnih opterećenja, modernizacija obrazovnog sistema, smanjenje…

Continue Reading”Prijedlozi i preporuke Unije udruženja poslodavaca RS za Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2021-2023”

Poziv za prijavu: Podrška monitoringu realizacije EU smjernica za podršku civilnom društvu u regionu proširenja za 2020. godinu

EU TACSO 3 projekat traži istraživački tim/entitet da podrži svoj godišnji monitoring realizacije EU Smjernica za podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2014-2020. Godišnji monitoring obuhvata dvije faze: prikupljanje podataka…

Continue ReadingPoziv za prijavu: Podrška monitoringu realizacije EU smjernica za podršku civilnom društvu u regionu proširenja za 2020. godinu

Uspostavljen institucionalni mehanizam saradnje Institucije Ombdusmena za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača

„U utorak 8.decembra, potpisan je sporazum o saradnji izmedju Institucija Ombdusmana za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača u BiH. Ovaj sporazum za potrošače predstavlja olakšan pristup pravdi, odnosno…

Continue ReadingUspostavljen institucionalni mehanizam saradnje Institucije Ombdusmena za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača