You are currently viewing Uspostavljen institucionalni mehanizam saradnje Institucije Ombdusmena za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača

Uspostavljen institucionalni mehanizam saradnje Institucije Ombdusmena za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača

„U utorak 8.decembra, potpisan je sporazum o saradnji izmedju Institucija Ombdusmana za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača u BiH. Ovaj sporazum za potrošače predstavlja olakšan pristup pravdi, odnosno jednostavnije ostvarivanje potrošačkih prava“

Sporazum o saradnji prvi je akt koji je ujedinio sva udruženja za zaštitu potrošača sa jednim veoma važnim nosiocem zaštite potrošača u BiH, definiše protokole za različite oblike institucionalne podrške udruženjima potrošača i omogućava razmjenu informacija, znanja i dobrih praksi, unaprijedjujući pritom nivo zaštite potrošača.

Sporazum pridonosi dinamičnijoj suradnji vladinog i nevladinog sektora u ovoj oblasti što u konačnici za potrošače znači olakšan pristup pravdi, tj. olakšan pristup ostvarivanju potrošačkih prava, ujednačeniju pravnu praksu te istovjetni položaj svih potrošača u Bosni i Hercegovini. Kolektivnom zaštitom potrošača kao i pojedinačnom zaštitom kroz mehanizme alternativnog rješavanja sporova, potrošači se osnažuju vraćajući se svojoj primarnoj ulozi u liberalnoj ekonomiji –  ostvaruju se kao generatori gospodarstva i jedini prihvatljivi tržišni regulatori“ riječi su Saše Marića, Ombdusmana za zaštitu potrošača BiH

U svrhu zaštite kolektivnih interesa potrošača, Ombudsman ima mogućnost da pokrene kolektivnu tužbu, što je po mišljenju udruženja za zaštitu potrošača jedan od benefita sporazuma.

„Nepravilnosti koje mi kao udruženja uočavamo u praksi i pored dobre volje našeg resornog ministarstva, veoma se sporo rješavaju u korist potrošača. Međutim osiguravanjem kolektivne zaštite potrošača stvoriće se bolji tržišni ambijent, što je i krajnji cilj u zaštiti svih potrošača“ istakao je Dušan Srdić iz Udruženja potrošača „Reakcija“.

Direktiva EU propisuje kolektivnu zaštitu potrošača, pa njeno osiguranje kroz jedan institucionalni mehanizam poput ovog sporazuma, ima veliki značaj i podršku EU. Sporazum je realizovan kroz tehničku asistencija projekta „EU za civilno društvo/EU4CivilSociety“ koji je financiran sredstvima Evropske unije u BiH.

„ U skladu sa predpristupnim procesom na putu BiH ka Evropskoj uniji, kreiranje institucionalnih mehanizama u vidu sporazuma kakav je ovaj, omogućava uspostavu saradnje Institucije Ombudsmana za prava potrošača i udruženja za zaštitu potrošača u osiguranju kolektivne zaštite potrošača na cijelom teritoriju BiH. Uzmemo li u obzir da BiH u bliskoj budućnosti očekuju pregovori sa EU u okviru 28. poglavlja “Potrošači i zdravlje“ tim više ovaj dokument dobija na značaju“ istakao je Igor Stojanović, vodja projekta „EU za civilno društvo“

Sporazum predstavlja formalni okvir koji pruža mogućnost uspostave redovnih kanala komunikacije i razmjene podataka kao i oblikovanje zajedničkih stavova Institucije ombudsmana i udruženja potpisnica čime je osnažen uticaj udruženja za zaštitu potrošača, kao i položaj samih potrošača u Bosni i Hercegovini.

Leave a Reply