You are currently viewing Završni sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave RS

Završni sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave RS

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, uz tehničku asistenciju projekta “EU za Civilno Društvo”, koji finansira Delegacija Evropske Unije, organizovalo je treći, završni sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina, koji je održan u Banjaluci.

Članovi Radne grupe radili su na definisanju glavnih elementa strateške platforme, strateških ciljeva, prioriteta i mjera, te definisanju elemenata za finansijski i implementacioni okvir za Strategiju razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj u skladu sa novouspostavljenim sistemom i procesom strateškog planiranja u Republici Srpskoj.

“Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina sadržavaće ključna rješenja i mjere za proces decentralizacije i reforme lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Jačanje građanskog učešća u procesu donošenja strateških odluka, kao i veći angažman nevladinog sektora, unapređenje upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave, digitalizacija, upravljanje kvalitetom, jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, unapređenje usluga koje se pružaju građanima i kreiranje povoljnog poslovnog okruženja, samo su neke od tema koje će naći mjesto u novom strateškom dokumentu”, izjavio je, ovom prilikom Duško Milojević, načelnik Odjeljenja za strateško planiranje i implementaciju strategija i projekata iz oblasti lokalne samouprave u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Takođe je istakao da će jedan od prioriteta novog strateškog dokumenta biti unaprijeđenje sistema podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave kroz razvijanje mehanizama dodatne materijalne i nematerijalne podrške ovim jedinicama lokalne samouprave kako bi se podstakao njihov razvoj i obezbijedio uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Sastanku su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, republičkih uprava, republičkih upravnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, Saveza opština i gradova Republike Srpske, akademske zajednice, socioekonomskih partnera i organizacija civilnog društva.

Leave a Reply