You are currently viewing Konsultativni sastanak Unije udruženja poslodavaca u regiji Prijedor

Konsultativni sastanak Unije udruženja poslodavaca u regiji Prijedor

”Problemi i izazovi poslovanja u uslovima nastalim pojavom COVID-19 pandemije, kao i mogucnosti za prevazilaženje poteskoca u poslovanju, bili su tema konsultativnog sastanka”

Unija udruženja poslodavaca organizovala je u Prijedoru, 20. oktobra, konsultativni sastanak pod nazivom ‘“Doprinos udruženja poslodavaca jačanju socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj i unapređenju poslovanja u uslovima pandemije COVID-19”. Osim što se željelo ukazati na probleme i izazove poslovanja u uslovima nastalim pojavom pandemije COVID-19, dati  su i prijedlozi za njihovo prevazilaženje.

Smanjenje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja na poslovanje, efikasnije korišćenje prirodnih i ljudskih potencijala kroz smanjenje javne potrošnje, digitalizacija uprave i ekonomije, suzbijanje neformalne ekonomije kroz rast integriteta kontrolnih i poreskih organa, samo su neki od naših prijedloga iz Unije udruženja poslodavaca RS” istakao je Saša Aćić, direktor Unije.

Članovi udruženja poslodavaca iz regije Prijedora kroz diskusiju ukazali su na probleme sa kojima se i svom poslovanju susreću. Neprihvatljivost poskupljenja električne energije odnosno njihovog daljeg usklađivanja sa tržišnom cijenom do završetka krize vezane za pojavu infekcije pandemije, zatim, potreba za unapređenjem zakonodavstva u oblasti javnih nabavki, kao i problemi u realizaciji procedura javnih nabavki dio su problema sa kojima se poslodavci regije Prijedor susreću.

”Visina poreskih opterećenja na rad i parafiskalnih opterećenja previsoka su i potrebno je pristupiti značajnijem smanjenju sa ciljem rasta životnog standarda zaposlenih i suzbijanja neformalne ekonomije”

Poslodavcima iz prijedorske regije su u okviru debate predstavljeni i ciljevi  EU projekta “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za uključivanje organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u Bosni i Hercegovini”, kao i aktivnosti jačanja socijalnog dijaloga sa ciljem jačanja uticaja poslodavačkih organizacija na donosioce odluka u institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Ovaj projekat teži da unaprijedi saradnju između javnih institucija i organizacija civilnog društva koje mogu iskoristiti mogućnosti projekta na način da im se pomogne da razviju dijalog sa institucijama, donosiocima odluka. Važno je da oba sektora shvate značaj međusobnog dijaloga i saradnje, jer ovim partnerstvom nastaju politike koje u većoj mjeri odgovaraju uslovima poslovanja izazvanih pandemijom“ istakao je Igor Stojanović vođa projekta.

Ovo je treći konsultativni sastanak koji realizuje Unija udruženja poslodavaca u okviru tehničke asistancije projekata „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za uključivanje organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u Bosni i Hercegovini”.