Uključivanje civilnog društva u proces pripreme Strategije regionalnog razvoja RS.

Na koji način se organizacije civilnog društva mogu uključiti u proces pripreme Strategije regionalnog razvoja I koji su ključni izazovi koji se mogu rješavati kroz strategiju bile su teme treninga „Priprema strategije regionalnog…

Continue ReadingUključivanje civilnog društva u proces pripreme Strategije regionalnog razvoja RS.

Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD)

Uvod – predmet sporazuma Član 1. Ovo je Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu Vlade kantona) i organizacija civilnog društva (koje su registrovane prema Zakona o…

Continue ReadingSporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD)

Poziv za prijavu: Podrška monitoringu realizacije EU smjernica za podršku civilnom društvu u regionu proširenja za 2020. godinu

EU TACSO 3 projekat traži istraživački tim/entitet da podrži svoj godišnji monitoring realizacije EU Smjernica za podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2014-2020. Godišnji monitoring obuhvata dvije faze: prikupljanje podataka…

Continue ReadingPoziv za prijavu: Podrška monitoringu realizacije EU smjernica za podršku civilnom društvu u regionu proširenja za 2020. godinu