You are currently viewing Dijalog socijalnih partnera

Dijalog socijalnih partnera

Uz tehničku asistenciju projekta „EU za civilno društvo“ Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske održao je u Tesliću  dvodnevnu radionicu, na temu radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o statusu funkcionera u organima lokalne samouprave, Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave, kao i Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. 

U radionici su učestvovali članovi organa i predsjednici sindikalnih organizacija koji su zaposleni u lokalnim samoupravama,  predstavnici Saveza sindikata RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, kao i predstavnici Saveza opština i gradova, koji su učestvovali  u kreiranju ovih zakona i koji su uz svoje primjedbe i sugestije dali svoj doprinos u izradi što kvalitetnijeg nacrta i donošenju zakona u ovim oblastima.

Projekat „EU za civilno društvo“ obezbjedio je tehničku podršku u jačanju dijaloga između socijalnih partnera u Republici Srpskoj. 

 „Misija projekta podržava razvijanje saradnje  javnih institucija i organizacija civilnog društva kao i sindikata unutar procesa jačanja socijalnog dijaloga. Tokom radionice i predstavnici sindikata i resornog ministarstva zajedno su radili na formatiranju novih zakona vezano za Zakon o lokalnoj samoupravi. Značaj ovakvih radionica je u tome što različiti akteri  i interesne grupe daju svoj doprinos u kreiranju novih politika, kako bi svi zajedno dali svoj doprinos u jačanju evropskih integracija u BiH“, rekao je  vođa projekta „EU za civilno društvo“ Igor Stojanović.

Važnost socijalnog dijaloga koji će se odraziti na kvalitet zakona u pripremi prokomentarisala je i Slavica Lukić, pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

„Dijalog je veoma koristan, kao i podrška sindikata kada su u pitanju zakonska rješenja jer zadovoljstvo zaposlenih u jedinicima lokalne samouprave a na koje se ovi zakoni odnose, doprinosi i zadovoljstvu građana koji žive na području jedinica lokalne samouprave a kojima ti zaposleni pružaju određene usluge. Ako su radnici zadovoljni to se reflektuje i na kvalitet pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave“  

U toku dvodnevne radionice kroz suočavanje različitih mišljenja kreirani su nacrti zakonskih rješenja koji oslikavaju stvarne potrebe građana, do kojih se prema mišljenju predsjednice Saveza sindikata RS Ranke Mišić došlo zahvaljujući dijalogu koji je unaprijedio kvalitet zakonskih akata, što je bio i cilj organizovanja radionice.

 „Dijalog između predstavnika vlade i sindikata, to sučeljavanje različitih viđenja i traženje rješenja koje će biti korisno za krajnjeg korisnika, odnosno građanina Republike Srpske je dobar model funkcionisanja, iako nije lako. Varničilo je na sve strane što je uvijek tako gdje god sučeljavate mišljenja različitih interesnih grupa, i to je prirodno i dobro, ako se počne konfliktom a završi dogovorom. Mogućnosti koje smo kroz ovaj EU projekat dobili guraju nas u pravcu da se dogovorimo, i napravimo nešto po mjeri građana, da stvorimo zdrav ambijent za službenika u lokalnoj samoupravi, kako bi bio dobro motivisan da građanima pruži brzu i efikasnu uslugu, kako bi i građani bili zadovoljni“

Predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović rekao je novinarima da je za ovaj sindikat bilo najvažnije da se sporni član  Zakona o lokalnoj samoupravi koji kaže da tri radnika budu zaposlena na 1.000 stanovnika u lokalnoj zajednici  ukine, do čega je i došlo na zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi, kako ne bi došlo do otpuštanja radnika.

„To ne znači da načelnici i gradonačelnici zapošljavaju ljude u lokalnim zajednicama iako nema potrebe za tim, kao i u javnom sektoru. Važno je i da napomenem da ovaj sindikat, pored lokalne samouprave, zastupa upravu i javne službe, i ja sam izabran od strane Vlade RS kao član interresorne grupe koja se zajedno sa Vladom RS bori za izmjenu Zakona o platama, kako bi se topli obrok i regres izdvojili iz osnovne plate. Nadam se da ćemo u narednom periodu uspjeti da povećamo platu u javnom sektoru i da konačno dođe do raspakivanja zakona o platama kako bi topli obrok i regres bili izdvojeni iz osnovne plate“, rekao je Zelenović.

Leave a Reply