You are currently viewing Javne konsultacije za izradu Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina.

Javne konsultacije za izradu Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske uz tehničku asistenciju projekta „EU za civilno društvo“ organizovalo je četiri javne konsultacije za izradu Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina.

Javne konsultacije održane su u periodu od 22. do 29. avgusta 2022. godine u Bijeljini, Jahorini, Trebinju i Banjoj Luci, a okupile su više od 150 predstavnika poslovne i akademske zajednice, vezanih institucija kao predstavnika organizacija civilnog društva kojima su kojima su predstavljeni osnovni principi na kojima je bazirana strategija.

Dušanka Tegeltija, pomoćnik ministra za resor trgovine, istakla je da je cilj ovakvih konsultacija izrada kvalitetnog, objektivnog i sprovodivog dokumenta, koji će u narednom sedmogodišnjem periodu definisati politike, mjere i aktivnosti rada Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, ali i obezbijediti temelje za efikasniju saradnju svih partnera u sektoru trgovine, a u cilju kontinuiranog razvoja ovog sektora kao značajnog faktora rasta bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske.

Projekat „EU za civilno društvo“ pružio je tehničku podršku organizovanju javnih konsultacija kojima jeobezbjeđeno učešće šire javnosti u kreiranju ovog strateškog dokumenta, što za cilj ima uspostavljanje efikasnije saradnje svih partnera u sektoru trgovine.

Prijedlozi i zaključci koji su definisani tokom konsultacija biće razmotreni i integrisani u konačan tekst prijedloga Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina.

Leave a Reply