You are currently viewing Radionica na temu primjene Izmjena i dopuna Zakona o doprinosima RS-e i Zakona o radu radu Republike Srpske

Radionica na temu primjene Izmjena i dopuna Zakona o doprinosima RS-e i Zakona o radu radu Republike Srpske

U hotelu Kardial u Tesliću je 3. februara 2022. godine održana proširena sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija RS i Ministarstva rada RS. Sjednici su prisustvovali i pravnici, ekonomisti i izvršni sekretari Saveza sindikata RS, a na sjednici je bilo riječi o primjeni Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak RS, Zakona o doprinosima RS i Zakona o radu RS.

Svaki radnik za svoj rad u Srpskoj od poslodavca mora da dobije platnu listu, koja sadrži sve elemente izvršne isprave na kojoj moraju biti prikazani cijena rada, koeficijent i svi elementi uvećanja i prava koja se ostvaruju zakonom, izjavila je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.

Već od sutra će Savez sindikata RS krenuti i sa zahtjevima o otpočinjanju pregovora za povećanja svih plata i najniže plate u Republici Srpskoj, a od Ministarstva finansija zatraženo je da se, u skladu sa prelaskom na model isplate bruto plata, izradi i objavi pravilnik ili uputstvo za obračun plata u skladu sa novim zakonskim rješenjima, kako ne bi bilo zloupotrebe.

„Nažalost, moraćemo održati ozbiljne sastanke sa Inspektoratom Republike Srpske, pogotovo sa inspektorima rada, ali ne možemo amnestirati ni Poresku upravu. Moraćemo mijenjati neka podzakonska akta, čak i zakone kada je u pitanju Poreska uprava“, kaže Mišićeva.

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić rekla je novinarima u Banjaluci da je Savez od 2016.godine nastavio intezivnu borbu da se u Zakon o radu vrate one zakonske odredbe koje su oduzete 2015. godine, kada smo izgubili Kolektivni ugovor.

„Uspjeli smo to da vratimo i to je, naravno, velika pobjeda radnika Republike Srpske, a imali smo i dobru podršku Ministarstva rada, Vlade RS koja je to prihvatila i Narodne skupštine RS koja je to usvojila. Takođe, mi smo na ovom istom mjestu prije godinu dana usvojili Rezoluciju o sistemu plata u RS, kako bi se ušlo u jedan ozbiljan proces uređivanja plata“, kaže predsjednica Saveza sindikata RS.

Stručni savjetnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Rajko Kličković kaže da je zakonskim izmjenama ostvaren veliki napredak kada je riječ o prelasku na bruto platu i usklađivanju odredbe Zakona o radu sa Ustavom Srpske, u dijelu da se plate isključivo uređuju zakonima i kolektivnim ugovorima.

„Kao jedan od najvažnijih ciljeva jeste drugačija pozicija kolektivnih ugovora u samom Zakonu o radu, naročito u dijelu zakona koji se odnosi na uređenje plata“, naveo je Kličković.

Setom ukupnih zakonskih izmjena jasno se definiše plata koja se izračunava na osnovu osnovnih elemenata i to, koeficijenti, složenost posla, cijena rada i sva uvećanja koja propisuje Zakon o radu i kolektivni ugovori. Tako će svaki radnik  moći da vidi od čega se sastoji njegova plata, šta je to neto plata koju će dobiti, šta su doprinosi i porezi, gdje su njegove obustave ako ih ima i šta je to za isplatu.

Kada je u pitanju način obračuna plate, novim pravilnikom će biti utvrđeni osnovni elementi, ali obrazac ne može biti unifikovan s obzirom na nivo ostvarene digitalizacije poslodavca i njegove metodologije. Kada dođe inspektor u kontrolu on će od poslodavca tražiti akt kojim je uređena plata odnosno kolektivni ugovor, evidenciju prisustva na radu, i pisani sadržaj obračuna plate.

U Ministartsvu rada RS kažu da im je zadovoljstvo da danas, zajedno sa stručnjacima iz Saveza sindikata RS i kolegama iz Ministarstva finansija RS učestvuju na sjednici Predsjedništva Saveza sindikata RS, na kojoj se raspravljalo o Izmjenama i dopunama navedenih zakona.

U Ministarstvu rada  podsjećaju da nije samo Vlada Republike Srpske ta koja će se odreći svog dijela, moraju i poslodavci povećati plate.

Projekat „EU za civilno društvo“ pružio je tehničku podršku u jačanju dijaloga između socijalnih partnera u Republici Srpskoj, kao i podršku održavanju proširene sjednice Predsjedništva Saveza sindikata RS.

„Projekat „EU za civilno društvo“ danas pruža tehničku asistenciju događaju tokom kojeg socijalni partneri razgovaraju o ovim važnim zakonima“, kaže Igor Stojanović, vođa projekta „EU za civilno društvo.“

Proširena sjednica Predsjedništva Saveza sindikata RS nastavljena je i 4. februara 2022. godine, kada je predstavljen i vodič za primjenu Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Leave a Reply