You are currently viewing Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Sastankom radne grupe koji se održao 4. novembra u Travniku otpočela je izrada nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Srednjobosanskom kantonu. Sastanak je organizovalo Ministarstvo pravosuđa i uprave na način da predstavnici organizacija civilnog društva i institucija Vlade Srednjebosanskog kantona zajednički rade na kreiranju nacrta kako bi se kroz razmjenu stavova došlo do efikasnog rješenja koje će i ranjivim kategorijama društva omogućiti pristup pravdi.

„Nama je prevashodni cilj da pomognemo ljudima, da omogućimo svakome kome je potrebna besplatna pravna pomoć da je i dobije“ izjavio je ministar uprave i pravosuđa Srednjobosanskog kantona, Zoran Marković.

Predstavnici civilnog društva pozdravili su napore kantonalnog ministarstva da pokrenu izradu zakona koji će na sveobuhvatan način omogućiti pristup pravdi za građane Srednjobosanskog kantona a koji spadaju u socijalno ugrožene kategorije društva.

„Godinama radimo u ovoj oblasti i imamo direktnu komunikaciju sa stanovništvom u Bosni i Hercegovini, i na ovaj način, tako što učestvujemo u aktivnostima radne grupe imamo priliku da kroz prenošenje iskustava i primjera interese građana kanališemo kroz rad u ovoj grupi“ riječi su Emira Prcanovića, izvršnog direktora Udruženja „Vaša prava“ 

Projekat EU za civilno društvo obezbjedio je tehničku podršku dijalogu između civilnog i javnog sektora kako bi se kreirale javne politike koje odražavaju potrebe građana.

„Projekat pruža tehničku asistenciju vladama u jačanju njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva kako bi se organizacije efikasnije uključile u procese donošenja odluka i u skladu sa tim projekat daje podršku radu radne grupe koja sadrži predstavnike i javnog i civilnog sektora a u svrhu kreiranja nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Srednjebosanskog kantona“ rekao je Igor Stojanović, vođa projekta „EU za civilno društvo“

Leave a Reply