You are currently viewing Implementacija Zakona o izvršenju krivičnog postupka

Implementacija Zakona o izvršenju krivičnog postupka

U Sarajevu su održane konsultacije predstavnika Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH povodom implementacije Zakona o izvršenju krivičnog postupka.

Dijalog između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, predstavnika kazneno popravnih zavoda i institucija odnosio se na implementaciji Zakona o izvršenju krivičnog postupka, posebno člana 130 kojim se zaposleni u KPZ-u izjednačavaju sa sudskom policijom i policijom Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

„Socijalni dijalog najvažniji je segment u rješavanju problematike radno-pravnog statusa uposlenika KPZ BiH. Snaga ovog dijaloga ogleda se u 5 zaključaka do kojih se došlo a koji će poboljšati status zaposlenih“ izjavio je Samir Kurtović predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH.

Projekat „EU za civilno društvo“ sa ciljem jačanja socijalnog dijaloga podržao je realizaciju konsultacija kako bi se unaprijedio položaj zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima.

Leave a Reply