You are currently viewing “Jačanje saradnje institucija Republike Srpske sa organizacijama civilnog društva i zajednicama iz dijaspore”

“Jačanje saradnje institucija Republike Srpske sa organizacijama civilnog društva i zajednicama iz dijaspore”

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske uz tehničku podršku projekta “EU za civilno društvo” organizovalo je 2. i 3. novembra na Jahorini okrugli sto na temu “Jačanje saradnje institucija Republike Srpske sa organizacijama civilnog društva i zajednicama iz dijaspore”. 

„Republika Srpska je spremna da ponudi dobre uslove i investitorima iz dijaspore, odnosno ljudima iz Srpske koji su ostvareni kao privrednici u inostranstvu“ rekao je ministar za evropske integracije i međunarodnusaradnju Zlatan Klokić.

Događaju je prisustvovalo preko 35 predstavnika civilnog društva iz Republike Srpske i dijaspore, privrednog sektora i institucija Republike Srpske kojima je predstavljen prijedlog akcionog plana za realizaciju strateškog plana za saradnju sa dijasporom. 

Projekat “EU za civilno društvo” omogućio je podršku dijalogu institucija Republike Srpske i organizacija civilnog društva iz dijaspore, da na bazi diskusija ojačaju saradnju i kreiraju sadržaj budućih javnih politika kako bi se ubrzao ekonomski i društveni razvoj koristeći kapacitete dijaspore. Projekat radi na jačanju kapaciteta javnih institucija, kako bi unaprijedili saradnju sa organizacijama civilnog društva u procesu donošenja odluka bilo da se radi o kreiranju novih politika ili o njihovoj realizaciji.

“U skladu s tim, projekat pruža tehničku podršku za održavanje okruglog stola, na kojem Ministarstvo za evropske integracije diskutuje sa organizacijama civilnog društva iz Republike Srpske i dijaspore, o prijedlogu akcionog plana za realizaciju strategije saradnje sa dijasporom”, naveo je Stojanović. 

U okviru događaja organizovana su i dva panela na kojima se govorilo o iskustvima ali i prijedlozima privrednika Republike Srpske i organizacija civilnog društva koji se odnose na jačanje ekonomske aktivnosti sa dijasporom. 

Projekat “EU za civilno društvo” pružajući tehničku podršku organizaciji ovakvih događaja nastoji razviti dijalog između organizacija civilnog društva i institucija, da na bazi diskusija ojačaju saradnju i zajednički kreiraju sadržaj budućih javnih politika.

Leave a Reply