Poziv za prijavu: Podrška monitoringu realizacije EU smjernica za podršku civilnom društvu u regionu proširenja za 2020. godinu

EU TACSO 3 projekat traži istraživački tim/entitet da podrži svoj godišnji monitoring realizacije EU Smjernica za podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2014-2020. Godišnji monitoring obuhvata dvije faze: prikupljanje podataka i pripremu izvještaja i treba obuhvatiti kalendarsku 2020. godinu. Od istraživačkog tima će se očekivati da sprovede fazu prikupljanja podataka na terenu (anketa, fokus grupe i intervjui) i pripremi sintetizovan analitički dokument zasnovan na prikupljenim podacima. Konačni izvještaj biće predmet konsultacija i validacije u zemlji koje će sprovoditi EU TACSO 3 tim i u kojima bi se očekivalo da učestvuje i istraživački tim. Očekivani početak prikupljanja podataka je januar 2021. godine, a sintetizovan dokument treba biti dostavljen krajem marta/početkom aprila 2021. Istraživački tim/entitet treba osigurati da ne bude dupliranja ili preklapanja sa bilo kojim postojećim i sličnim procesom monitoringa.

Za 2018-2019 godišnji monitoring ciklus, EU TACSO 3 je objavio kompletan izveštaj koji je takođe služio za sopstvenu procjenu potreba za uspostavljanjem sveobuhvatnog i zvučnog pristupa razvoju kapaciteta u okviru EU TACSO 3 ‘Razvoj kapaciteta i ljudi-ljudima’ programa. Zbog tekuće pandemije COVID-19, u 2020. godini viđeni su mnogi pomaci u pogledu povoljnog okruženja i fokusa rada OCD. Ovo je takođe godina za koju se završava trenutni okvirni period Smjernica i u toku je njegov pregled i ažuriranje za period 2021-2027. Iz gore navedenih razloga, jedan od posebnih fokusa monitoringa biće posvećen efektima pandemije COVID-19 na povoljno okruženje (građanski prostor), kapacitete i otpornost na promjenljive uslove u kojima OCD trenutno rade. Štaviše, istraživanje će uzeti u obzir sve zabilježene efekte koje su Smjernice imale na poboljšanje podrške kako povoljnom okruženju, tako i razvoju OCD u periodu 2014-2020. Metodologija procjene EU TACSO 3 (npr. Metodološki vodič) i detaljni okvir rezultata Smjernica činiće osnovu metodologije prikupljanja podataka u terenskoj fazi koju će koristiti istraživački tim.

Zainteresovani istraživački timovi/entiteti treba da podnesu tehnički i finansijski prijedlog koji odgovara specifičnim elementima definisanim u objavljenom pozivu. Kao dio prijedloga potrebno je dostaviti biografije stručnjaka/istraživača (u EU formatu) koji bi obavljali posao. Zahtjev za pojašnjenja u vezi sa pozivom može se podnijeti u pisanoj formi na welcome@tacso.eu do ponedeljka, 21. decembra 2020. do 17:00 časova po CET. Krajnji rok za podnošenje prijedloga je četvrtak, 24. decembar 2020. do 17:00h po CET putem email na  welcome@tacso.eu .

Više informacija o pozivu dostupno na http://tacso.eu/call-for-applications-support-to-the-monitoring-exercise-for-2020-under-the-eu-guidelines-for-support-to-civil-society-in-enlargement-region-deadline-24-december-2020/

Leave a Reply