You are currently viewing Obuka državnih službenika za dodjelu sredstava iz budžeta

Obuka državnih službenika za dodjelu sredstava iz budžeta

Usvajanjem Pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta Vlade Brčko distrikta ukazala se i potreba za obukom javnih službenika, koja će ojačati njihov kapacitet i kroz koju će se razviti mehanizmi transparentnijeg upravljanja sredstvima koja se dodjeljuju iz budžeta. 

Uz tehničku podršku projekta „EU za civilno društvo“ Vlada Brčko distrikta organizuje dvodnevni trening kojim se unapređuju vještine službenika da realizuju nova pravila i procedure o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima. 

Usvajanjem Pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta ukazala se i potreba za obukom javnih službenika, koja će ojačati njihov kapacitet i kroz koju će se razviti mehanizmi transparentnijeg upravljanja sredstvima koja se dodjeljuju iz budžeta. 

„ Ovo je potvrda opredjeljenja Vlade distrikta da se dodatno osposobimo za procedure dodjele javnih sredstava na još transparentniji način, a u skladu sa novousvojenim Zakonom o budžetu i Zakonom o udruženjima i fondacijama.  Važno nam je da se procedure vode u skladu sa zakonom propisanim normama kako bismo mogli u zajednici osjetiti efekte svih projekata koji će biti realizirani na području distrikta. Nevladin sektor je jako važan i imaće našu podršku ali moramo uspostaviti nova pravila ponašanja kako bismo osigurali povjerenje građana i mi kao izvršna vlast, a tako i nevladine organizacije“, istakao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić.

Projekat „EU za civilno društvo“ jedan je od projekata Evropske unije sa kojima Vlada Brčko distrikts sarađuje, a koji pruža podršku unapređenju saradnje vlade, udruženja i fondacija. Kroz ovaj projekat Vlada Brčko distrikta kreira alate za realizaciju pravilnika o dodjeli sredstava udruženjima i fondacijama koji će u budućem periodu biti u elektronskoj formi, tačnije koji će putem softvera biti dostupni udruženjima i fondacijama.

„ Kroz projekat EU za civilno društvo ćemo potpuno besplatno dobiti softver koji će osigurati da se aplikacije mogu podnositi elektronskim putem i koji će omogućiti veću transparentnost, odnosno uvid u sve zahtjeve koji su podneseni kao i ocjene koje će komisije davati na te aplikacije“, rekao je šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević. 

Osim treninga za državne službenike, projekat će u narednom periodu obezbijediti obuku i za organizacije civilnog društva.

„Projekat „EU za civilno društvo“ pruža tehničku asistenciju vladi Brčko distrikta u realizaciji jačanje kapaciteta državnih službenika da efikasnije i transparentnije upravljaju sredstvima koja su namijenjena udruženjima i fondacijama, za realizaciju projekata i programa finansiranih javnim sredstvima. Danas pružamo tehničku asistenciju u vidu treninga, odnosno obuke za ukupno 50 službenika, u narednom periodu ista obuka biće planirana i za organizacije civilnog društva. Mi ćemo kroz softversko rješenje koje ce biti uradjeno u okviru projekta takođe doprinjeti transparentnijoj podjeli sredstava vlade Brčko distrikta prema udruženjima i fondacijama ali isto tako i transparentnijem izvještavanju udruženja i fondacija u pogledu utroška javnih sredstava i vrlo jasnom mjerenju rezultata rada organizacija civilnog društva i fondacija kada je u pitanju realizacija sredstava i projekata koji dolaze iz javnih fondova „  izjavila je Sanja Klisura PR menadžer projekta.

Leave a Reply