You are currently viewing Izrada prijedloga Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2022-2028.

Izrada prijedloga Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2022-2028.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske organizovalo je uz tehničku asistenciju projekta „EU za Civilno Društvo“ koji finansira Delegacija Evropske Unije, dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina. 

“Uključili smo predstavnike resornih institucija, akademske zajednice, socijalnih partnera i nevladinog sektora nastojeći da se čuje svačiji glas kako bismo kroz zajednički rad i promišljanja doprinjeli izradi što kvalitetnijeg dokumenta” istakao je Duško Milojević iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, republičkih uprava i upravnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, socioekonomskih partnera i organizacija civilnog društva.

Članovi Radne grupe rade na definisanju glavnih elementa strateške platforme za Strategiju razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2022-2028. u skladu sa novouspostavljenim sistemom i procesom strateškog planiranja u Republici Srpskoj.

“Sastanak je bio sjajna prilika da i organizacije civilnog društva daju svoj doprinos procesu izrade strateške platforme. Smatram da smo imali korisnu mogućnost da iznesemo svoje stavove i primjedbe, i obzirom da su organizacije civilnog društva važan akter u sistemu lokalne samouprave u Republici Srpskoj i ovo je na neki način bio značajan prvi korak u izradi ovog dokumenta” izjavio je Marko Martić iz Centra za istraživanje i studije GEA.

Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina sadržavaće ključna rješenja i mjere za proces decentralizacije i reforme lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

“Unutar realizacije tehničke asistencije organizaciji ovog radnog sastanka projekat EU za civilno društvo obezbjedio je eksperta koji fasilitira cijeli proces izrade prijedloga Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina, a ujedno pokriva i sve ostale troškove sastanaka radnih grupa kao i konačne prezentacije dokumenta” istakao je Igor Stojanović, vođa projekta “EU za civilno društvo”

Unapređenje upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave, jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, digitalizacija, upravljanje kvalitetom, jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, unapređenje usluga koje se pružaju građanima i kreiranje povoljnog poslovnog okruženja, samo su neke od tema koje će naći mjesto u novom strateškom dokumentu.              

Takođe, jedan od prioriteta novog strateškog dokumenta biće unaprijeđenje sistema podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave kroz razvijanje mehanizama dodatne materijalne i nematerijalne podrške ovim jedinicama lokalne samouprave kako bi se podstakao njihov razvoj i obezbijedio uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Leave a Reply