KONSULTACIJE: Nacrt srednjoročnog plana rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za period 2022.-2024. godine

Nacrt srednjoročnog plana rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MHRR) 2022-2024 objavljen na platformi za e-konsultacije. Onlajn konsultacije trajat će u periodu od 4. do 19. juna 2021. godine.

Srednjoročni plan rada za period 2022.-2024. predstavlja skup svih srednjoročnih ciljeva usklađenih sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH. Srednjoročni cilj naveden u predmetnom dokumentu je „Poboljšanje sistema zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa BiH s emigrantima“.

Ministarstvo planira postići gore navedeni cilj kroz sljedeće specifične ciljeve:

 • Zaštita ljudskih prava građana BiH, osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom u BiH i zaštita rodne ravnopravnosti u BiH;
 • Zaštita prava emigranata i razvoj odnosa između BiH i emigranata.

Programi i projekti predviđeni ovim Planom rada su sljedeći:

 1. Zaštita ljudskih prava i ostvarivanje rodne ravnopravnosti
  • Smanjenje diskriminacije i zaštita ljudskih prava ranjivih kategorija u BiH;
  • Prevencija i suzbijanje nasilja i svih oblika diskriminacije na osnovu spola.
 2. Ostvarivanje prava iz Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom u BiH i readmisija
  • Provedba Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma;
  • Primjena Sporazuma o readmisiji i zaštita osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom;
  • Stambena politika i socijalno stanovanje.
 3. Razvoj politika prema emigraciji i jačanje saradnje sa emigrantima
  • Razvoj emigracionih politika
  • Jačanje saradnje BiH sa emigrantima.

Za provedbu programa i srodnih projekata, kao i postavljene srednjoročne i specifične ciljeve, Ministarstvo je za predmetni period predvidilo ukupno 55.173.000 KM. Takođe, Ministarstvo planira finansirati projekte i programe iz donatorskih izvora u iznosu od 63.034.028 KM.

Predmetni dokumenti („Nacrt srednjoročnog plana rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MHRR) 2022-2024“ i „Akcioni plan rada MLJPI 2022-2024 i Prilog 2 Pregled zakona, drugih propisa i razvojno-investicionih projekata / programa predviđenih Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH za period 2022-2024“ možete pogledati na linku: https://www.ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/110956-