Konsultacije Ministarstva finansija Republike Srpske i organizacija civilnog društva na temu unapređenja finansijskog izvještavanja OCD

U skladu sa iskazanim potrebama Ministarstva finansija Republike Srpske, projekat “EU za civilno društvo” pružio je tehničku podršku izradi nacrta dokumenta „Prijedlog izmjene sistema finansijskog izvještavanja organizacija civilnog društva u Republici Srpskoj“ koji je prezentovan organizacijama civilnog društva.

U okviru nacrta izneti su prijedlozi za prilagođavanje postojećeg kontnog okvira za organizacije civilnog društva u Republici Srpskoj, kao i revidiranih formi za bilans stanja i bilans uspjeha, čijom realizacijom se direktno doprinosi kreiranju povoljnijeg okruženja za razvoj civilnog društva u BiH i realizaciji prioriteta broj 11 iz mišljenja Evropske unije o zahtjevu za članstvo.

Cilj je usklađivanje računovodstvenih standarda sa potrebama korisnika, uz istovremeno jačanje dijaloga između institucija vlasti i civilnog društva.

Nacrt dokumenta “Prijedlog izmjene sistema finansijskog izvještavanja organizacija civilnog društva u RS”

Leave a Reply