You are currently viewing Učešće organizacija civilnog društva u procesu budžetiranja u Republici Srpskoj

Učešće organizacija civilnog društva u procesu budžetiranja u Republici Srpskoj

Ministarstvo finansija Republike Srpske u saradnji sa projektom „EU za civilno društvo“ organizovalo je okrugli sto na temu „Učešće organizacija civilnog društva u procesu budžetiranja u Republici Srpskoj“. Okrugli sto je organizovan u Banja Luci u hotelu Courtyard by Marriot, 08.07.2021. godine. Događaju je prisustvovalo preko 20 predstavnika organizacija civilnog društva, predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske kao i projekta „EU za civilno društvo“ koji je obezbijedio tehničku podršku u realizaciji okruglog stola kao i izradi i promociji Građanskog vodiča kroz budžet Republike Srpske, koji je predstavljen na okruglom stolu i koji ima za cilj da građanima I organizacijama civilnog društva predstavi mehanizme pomoću kojih se mogu uključiti u proces kreiranja budžeta.

Cilj okruglog stola je unapređenje saradnje organizacija civilnog društva i Ministarstva finansija Republike Srpske u procesu kreiranja budžeta kroz predstavljanje mehanizama za učešće organizacija u ovom procesu kako posredstvom Ministarstva finansija, tako i drugih resornih ministarstava u Vladi Republike Srpske.

Svetlana Radovanović, pomoćnik ministra finansija RS, ističe da je Ministarstvo finansija na ovaj način htjelo da ukaže na opredjeljenje  Vlade na jačanju transparentnosti i otvorenosti procesa kreiranja budžeta. Takođe je navela da današnji sastanak izražava spremnost Vlade da uključi sve aktere koji mogu dati svoj doprinos da se transparentnost procesa podigne na što viši nivo.

Igor Stojanović, vođa projekta „EU za civilno društvo“ izjavio je da ovaj projekat pruža tehničku asistenciju i jača kapacitete vladinih institucija da uključe organizacije civilnog društva u donošenje odluka. Događaj koji se danas realizuje u okviru projekta treba direktno da doprinese većem učešću organizacija civilnog društva u kreiranju, a kasnije i u implementaciji budžeta. Budžet zapravo treba da oslikava realne potrebe raznih grupa i zajednica te ukoliko toga nema, onda se može desiti da neke potrebe ostaju nefinansirane.

Borislav Đurić iz Omladinskog centra iz Mrkonjić Grada naglasio je da njihovo dugogodišnje iskustvo varira, ali da sada kroz rad i saradnju sa Ministarstvom za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske mogu uticati na dosta stvari, pogotovo na kreiranje određenih politika I strategija na osnovu kojih se prave godišnji planovi i finansiranje. Naveo je da je trenutna situacija kada je riječ o saradnji vladinih institucija i organizacija civilnog društva mnogo bolja nego što je nekada bila, te da još uvijek ima prostora za poboljšanja, jer civilno društvo zaista nosi važan dio poslova u društvu u Bosni  I Hercegovini i lokalnim zajednicama.

Pružanjem tehničke asistencije organizaciji ovakvih događaja, projekat „EU za civilno društvo“  koji finansira Evropska unija, nastoji osigurati jačanje saradnje između  vladinih institucija I organizacija civilnog društva, na način da se kroz da kroz diskusiju I razmjenu mišljenja  kreira sadržaj budućih javnih politika, kako bi se osigurao ekonomski i društveni razvoj BiH.

Leave a Reply