You are currently viewing Otvoreni poziv za OCD: Konsultacije o pripremi Smjernica za EU podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2021.-2027.godine.

Otvoreni poziv za OCD: Konsultacije o pripremi Smjernica za EU podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2021.-2027.godine.

DG NEAR je zadužio projekat EU TACSO 3 da pruži podršku pri pripremi EU Smjernica za civilno društvo za period 2021-2027. godine.

Prvi korak bila je preliminarna diskusija o efektima i naučenim lekcijama iz trenutnih Smjernica Rezultatskog Okvira (Guidelines result framework) tokom Regionalnog foruma civilnog društva za Zapadni Balkan i Tursku, održanom u Skoplju 21. i 23. januara 2020.god.  Tokom foruma, učesnici su se složili da se Smjernice za period 2021.-2027. godine mogu graditi na trenutnom okviru. Glavni fokus pregleda je da se pojasni veza između Smjernica i, s jedne strane, postojećih pravnih tekovina EU i standarda u oblasti civilnog prostora, vladavine prava i javnih konsultacija, kao i okvira i pomoći za pristupni proces EU (IPA 3), i, s druge strane, nacionalnih strateških okvira i mjera u oblasti razvoja i dijaloga civilnog društva. Iako se interne konsultacije odvijaju na nivou Komisije, EU TACSO 3 poziva OCD i druge zainteresovane strane da u pisanoj formi dostave svoja mišljenja o prvom nacrtu Okvira rezultata Smjernica i svih njihovih aspekata u osnovi koji su spomenuti  u pregledu. 

Prvi nacrt Okvira rezultata Smjerinca je dostupan ovdje

Pored toga, pozivamo vas da podijelite svako svoje mišljenje o tome kako ojačati povezanost u sljedećim oblastima:

• postojeći evropski standardi u oblasti civilnog prostora, vladavine prava i javnih konsultacija;

• Okvir i pomoć za proces pristupanja EU (EU Acquis, IPA 3, pregovarački okviri itd.);

• nacionalni strateški okvir i mjere u oblasti razvoja i dijaloga civilnog društva.

Ohrabrujemo OCD i ostale zainteresovane strane da daju svoj doprinos tako što će:

  • Pružiti specifične povratne informacije putem upitnika dostupnog na ovom  linku ili
  • Pružiti opšte podatke koje će poslati našem projektu na welcome@tacso.eu sa naslovom predmeta u kojem se navodi: Doprinos za EU Smjernice CD, 2021.-2027. , do 11. januara, 2021.god.

Saznajte više  o tome šta predstavljaju Smjernice, kao i o procesu nadgledanja i revizije koji su do sad obavljeni.