”Prijedlozi i preporuke Unije udruženja poslodavaca RS za Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2021-2023”

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske pripremila je dokument ”Prijedlozi i preporuke za Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2021-2023”. Smanjenje poreskih opterećenja na rad i parafiskalnih opterećenja, modernizacija obrazovnog sistema, smanjenje…

Continue Reading”Prijedlozi i preporuke Unije udruženja poslodavaca RS za Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2021-2023”

Otvoreni poziv za OCD: Konsultacije o pripremi Smjernica za EU podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2021.-2027.godine.

DG NEAR je zadužio projekat EU TACSO 3 da pruži podršku pri pripremi EU Smjernica za civilno društvo za period 2021-2027. godine. Prvi korak bila je preliminarna diskusija o efektima…

Continue ReadingOtvoreni poziv za OCD: Konsultacije o pripremi Smjernica za EU podršku civilnom društvu u regionu proširenja, 2021.-2027.godine.