You are currently viewing Javne konsultacije iz oblasti telekomunikacionih usluga

Javne konsultacije iz oblasti telekomunikacionih usluga

U okviru konferencije povodom Svjetskog dana zaštite prava potrošača u Sarajevu su sprovedene  javne konsultacije iz oblasti telekomunikacionih usluga na kojima su pored Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH učestvovali i predstavnici udruženja za zaštitu potrošača kao i ostali nosioci zaštite potrošača u BiH.

Javne konsultacije su se održale povodom nacrta Analize postojećih problema zaštite korisnika telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini koju je izradio doc. prof. Borko Mihajlović u okviru projekta “EU za civilno društvo”. Dokument je izrađen u svrhu definisanja problema pri ostvarivanju prava potrošača u oblasti telekomunikacionih usluga iz kojeg će proizaći prijedlozi legislativnih rješenja i promjena u praksi.

„Najpre smo utvrdili koji su to problemi, a onda smo pokušali pronači riješenja, ova analiza potrošačima donosi mogućnost jednostavnijeg ostvarivanja prava na raskid ugovora, pogotovo u situacijama kada postoji zaključen ugovor sa minimalnim periodom trajanja, i kada dolazi do izmjene sadržine uslova ugovora, to su situacije kada potrošač nije mogao da ostvari pravo na raskid ugovora bez naknade. Analizom predlažemo i izmjene propisa i bolju primjenu propisa u vezi sa brzinom interneta, zatamljenjem medijskih sadržaja i drugim praksama telekomunikacionih operatera koje narušavaju interese potrošača u BiH“ komentarisao je doc. prof. Borko Mihajlović, autor analize.

Ova aktivnost inicirana je od strane Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH a realizuje se uz tehničku asistencija projekta „EU za civilno društvo“ koji je financiran sredstvima Europske unije.

„Tehničku podršku koja koju smo dobili od strane projekta u stvari je nastavak saradnje, prvi dio saradnje sa projektom odnosio se na potpisivanje Sporazuma o saradnji između Institucije ombudsmana i organizacija civilnog društva, nakon toga projekat je obezbjedio pravnog eksperta koji je napravio analizu koja govori koje su to greške na potrošačima i ona je glavni alat institucionalnog djelovanja Institucije ombudsmana i drugih aktera prema izmjeni podzakonskih akata i u konačnici zakonskih akata, kako bi otklonili sve nepravilnosti sa kojima se potrošači susreću“ izjavio je Saša Marić, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH.

Tehničkom asistencijom koju je projekat omogućio potpisivanju Sporazuma o saradnji, kao i pružanjem pomoći realizaciji sporazuma kroz rad eksperata koji su analizirali pravni okvir i podzakonske akte vezane za prava potrošača u telekomunikacijama, nastoji se pružiti podrška razvoju saradnje između institucija i organizacija civilnog društva kako bi se unaprijedila prava potrošača u BiH. 

Leave a Reply